Λεπτομέρειες προϊόντος - Handsfree stereo με 3,5'' βίσμα