Το καλάθι αγορών σας:
 
%SCALE[%image1%,100,100,tooltip]%
%QUANTITY%    

%category%

Κωδικός: %code%


%option1%


%option2%

%CARTPRICE% %CURRENCY%
 Τιμή προΪοντων:

%SUB_TOTAL% %CURRENCY%

Σύνολο:


%TOTAL%%CURRENCY%